Een van die oefeninge in die boek gaan oor seëning. In hierdie preek verduidelik ek en Lollie hoe ons as kinders van die Here mekaar kan seën. Hierdie is een van die tien oefeninge in die boek. Ons hoop dit kan families help om mekaar te seën.