In die boek onder die muurprop ritme ondersoek ons wat dit beteken om te vas. Hier is ‘n refleksie van ‘n gesin wat ‘cold turkey’ gegaan het met tegnologie vir twee dae! 

Ek glo daar is baie ouers wat voel soos ek en my man onlangs gevoel het. Kinders = TV, rekenaarspeletjies, selfoonspeletjies nogamaals TV! Di’s ‘n konstante poging om ons twee kinders te kry om bietjie buite te gaan speel, of iets kreatiefs uit te dink om te doen. Na nog ‘n gekarring besluit ons toe om die opsie van ‘n media-vas as gesin te beproef. Dit het beteken geen TV, selfoon-, of rekenaarspeletjies nie. Vir 2 volle dae sou niemand in ons gesin die TV, selfone, rekenaar of enige ander tegnologiese speletjies aansit nie. Ons ALMAL moes kreatiewe maniere vind om nie net besig te bly nie, maar ons tyd te spandeer op iets wat ‘n toevoeging tot ons lewens sou wees. Hier is wat ons as ‘n gesin geleer het:

Ek en Gert het agtergekom dat sodra die opsie op TV –kyk daar is, ons kinders dan sukkel om aan iets anders te dink, want hulle wonder die hele tyd watter program wys nou, óf Christiaan (ons seun) wil gaan kyk of hy nie al sy speletjie ‘gelevel-up’ het nie. Dit het hulle denke oorgeneem!

Carla het gesê: “Om nie TV te kon kyk nie het gevoel asof my emosies terugkom.” Wat ‘n bewuswording! Sy het agtergekom dat te veel tyd voor die TV haar emosies desensitiseer tot ‘n passiewe niks, want daar is nie iets waarop sy hoef te reageer nie en ook nie iets waarmee sy interaksie het nie.

Christiaan het gesê: “Die TV en rekenaarspeletjies steel alles wat met tyd eindig ….. stiltetyd, familitetyd, oefentyd, ens.” Die waarheid in hierdie woorde spreek vanself.

Mag ons as gesinne die waarde daarvan besef om die oorgebruik van tegnologie in ons lewens te verminder en so ons emosies, stiltetyd, familietyd, oefentyd, tyd, tyd, tyd……. weer terug te kry.

Coetzer Gesin

Die Coetzer Gesin