GETUIENIS VAN MENSE WAT DIE RITMES GEBRUIK
Elke kind se journey is uniek
Katrina Steyn, Jeugleier, Ruimsig Gemeente
21 Junie 2016
Vandag se jongmense leef onder geweldige druk om te wees soos iemand anders. Daar is so baie eksterne faktore wat vir hulle vertel dat hulle nie goed genoeg is nie en dat die spasie waarin hulle hulself bevind, nie geldig is nie…

Elke mens is op sy/haar eie unieke, kosbare journey en bevind hom/haarself op verskillende plekke tydens hierdie journey….. Dis moeilik, selfs vir volwassenes, om te bepaal presies waar ek myself op ‘n gegewe tydstip bevind…. Want sien, dis eers wanneer ek kan bepaal waar ek myself nou  bevind, dat ek met die belangrike vraag “Waarna nooi God my uit?” kan begin werk.  En in hierdie eenvoudige vraag lê groei opgesluit!!  As ek weet waar ek is, kan ek bepaal waarheen ek oppad is!

Die ritmes is ‘n ongelooflike praktiese manier om vir kinders en tieners te help om te bepaal waar hulle in hul lewensjourney is, en nog meer belangrik, dat dit “okay” is om daar te vertoef

Daar, by ‘n noodhulptas waar ek healing nodig het, by ‘n puzzle omdat ek nie weet waar ek inpas nie of by die eetgerei as dit gaan oor my naby verhoudings rondom my tafel….  dáár wil God met my connect en my nooi na ‘n plek van groei.Die ritmes is so ‘n eenvoudige “tool” wat jongmense toerus om self die werk te doen….  hier is nie iemand wat vir hulle voorsê hoe hulle spasie moet lyk nie…

Hulle vind self uit waar hulle is en journey saam met God om te bepaal hoe ‘n stukkie geestelike groei in hulle spesifieke situasie gaan lyk. Hierdie is nie ‘n “one-size-fit-all” benadering nie… dit is vloeibaar en die geestelike groei “outcome” word bepaal deur unieke omstandighede en die Heilige Gees. Dit laat my hart klop om te sien hoe die Here werk en kinders skuif in hul geestelike journey van punt A na punt B….ongeag die afstand tussen die 2 punte. God wil met elke jongmens ‘n verhouding hê en hulle op hul eie unieke tempo laat groei deur die omstandighede en emosies waarin hulle hulself bevind.

Katrina sien haar eie huwelik met Dolf en ouerskap van 2 tieners seuns, Dohan en Enric, as beginpunt vir die uitleef van haar passie vir gesinne en geestelike groei van jongmense.  Sy het ‘n Honn. Graad in praktiese teologie en is voltyds die jeugleier van Ruimsig Gemeente.

Katrina Steyn

Jeugleier, Ruimsig Gemeente