Ritme avontuur (Die Muurprop Ritme)

In hierdie week beoefen ons as gesinne die Muurprop ritme. Om dié ritme te ‘frame’ lees ons Jakob se verhaal wat ons in Genesis 28 kan opsoek. Hierdie teks is ’n lekker gedeelte om te gebruik vir Lection Divina of Ignatian lees (ons verduidelik hierdie op p.36-37 in die 7 Ritme boek).

Die spesifieke wat ons gebruik is Jakob se wakkerword moment … lees net hoe mooi word dit beskryf.

“Jakob het wakker geskrik en gesê: “Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie.” Jakob het bang geword en gesê: “Hoe skrikwekkend is hierdie plek! Dit is niks anders nie as die huis van God; dit is die poort van die hemel” (Genesis 28:16–19)

Weeklikse Oefening

Elke keer as jy of ‘n lid in die gesin ‘n elektroniese toestel aanskakel of laai bid Jakob se frase “Die Here is in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie” of bid die Onse Vader as ‘n herinnering dat God Beskikbaar is en dat ons deur God bekragtig kan word.

TAFELGESPREKKE

Hoe ervaar jy tans gebed en hoe bid jy?

Wat beteken dit vir jou om by God in te prop?

Hoe dink jy praat God met mense?

In watter plekke van jou lewe voel dit vir jou of God wegkruip?