Die veerpleegsterhoed ritme

In hierdie week kyk ons na die Verpleegsterhoed ritme en in hierdie ritme leer ons meer oor God wat die Weg is en ons genees om in God se karakter te groei. In hierdie spesifieke week kyk ons na die rol wat ons siel in ons lewens speel en werk ons met die sin, “It is well with my soul”. Jy kan hierdie week na ‘n kort preek oor hierdie tema luister (dit is onder aan die bladsy)

Weeklikse Oefening

Elkeen van ons word uitgenooi om in ons karakter te groei. In hierdie week oefen ons as gesinne om eerlik oor hierdie groeiplekke te wees. Die ouere(s) kan vir hulle kinders voorbeelde wees deur in hierdie week se oefening die volgende sin te voltooi en dit dan met die res van die gesin te deel: As iemand wat Jesus volg wil ek in my karakter groei om ______________. Die res van die gesin (kinders ook) kry elkeen ‘n geleentheid om te deel.

TAFELGESPREKKE

  • Waar is God tans besig om jou te vorm?
  • In watter areas in jou lewe is daar tans genesing nodig?
  • Wat sal jou tans help om ten volle te kan lewe?
  • Wat verhoed mense om  gesond te word in hulle areas van gebrokenheid?
  • Wat maak dit vir jou moeilik om gesond te word?

Verpleegstershoed Ritme - Hoe gaan dit met jou siel?

by Tom Smith | Ritmes