Die geseëndes

In hierdie laaste kwartaal gaan ons as ‘n geloofsfamilie fokus op die Bergrede (Matteus 5-7). Elke week gaan ons aan spesifieke temas binne hierdie fantastiese gedeelte lees. Hier is bietjie agtergrond wat kan help. Matteus skryf vir ‘n geloofsgemeenskap wat Joods was, daarom gebruik hy baie Joodse elemente in sy boek (hy praat bv nie van die koninkryk van God nie, maar van die koninkryk van die hemel omdat Jode nie die naam van God direk gebruik het nie).

In die bergrede wys Matteus vir ons dat Jesus die nuwe Moses is. Net soos Moses op die berg gegaan het om die tien gebooie te ontvang, gee Jesus nou instruksies oor hoe ‘n lewe lyk wat in ritme met God geleef kan word. Net soos die Jode in die Ou Testament wat die Pentateug gelees het (5 boeke) – is die boek van Matteus ook ingedeel in 5 hoof preke.

– Matteus 5-7 die bergrede
– Matteus 10 die sending
– Matteus 13 die koninkryk
– Matteus 18 die gemeenskap van gelowiges
– Matteus 23-25 die einde en wat om te verwag

Matteus help ons verstaan dat Jesus se nuwe ritmes ons van binne wil verander sodat ons nie net die uiterlike dade van Christene uitleef nie, maar dat ons van binne meer soos Jesus word. Hierdie is die uitnodiging om vernuwe te word sodat ons uit hierdie nuutheid anders leef. Die bergrede is daarom ‘n uitnodiging om te leer om anders te leef. Dit is Jesus se Uitnodigings om die wêreld te verander (en dit begin by ons)!!!

TAFELGESPREKKE

Skrifgedeelte: Matteus 5:1-12

Jesus se lys van wie geseënd is, is nogal anders as ons definisies van wie geseënd is. Hoe dink jy sou die lys in on kultuur klink (bv. geseënd is hulle wat Iphone 7’s het, geseënd is hulle wat smart karre het). Hoe dink jy sou jy gevoel het as jy in die skare gestaan het en arm, moeg, vervolg, hartseer en honger gevoel het?

Die versoeking is om hierdie geseënde tekste te lees as ‘opdragte’. Dit is egter Jesus se manier om te wys dat dié wat voorheen gedink het hulle is nie in God se seëning ingesluit nie – nou ook deel kan wees van die nuwe uitnodiging. Hier is hoe Dallas Willard dit verduidelik:

The Beatitudes, in particular, are not teachings on how to be blessed. They are not instructions to do anything. They do not indicate conditions that are especially pleasing to God or good for human beings. No one is actually being told that they are better off for being poor, for mourning, for being persecuted, and so on, or that the conditions listed are recommended ways to well-being before God or man … They are explanations and illustrations, drawn from the immediate setting, of the present availability of the kingdom through personal relationship to Jesus. They single out cases that proof that, in him, the rule of God from the heavens truly is available in life circumstances that are beyond all human hope.

VRAE vir GESPREKKE:

Hoe dink jy lyk ‘n lewe wat God seën? Wat dink jy beteken die frase “koninkryk van die hemel”? Wat maak dat jy nie voel asof jy deel het van God se seëning nie?
Skryf as ‘n groep ‘n bergrede wat julle help om te verstaan dat ons almal deel van God se seëning kan wees. As julle bv. op die laaste vraag gesê het, “Wanneer ek geboelie word voel ek nie deel van God se seën nie”, kan julle skryf:
“Geseënd is die wat geboelie word, God sal hulle troos.”
Probeer om ten minste agt sulke stellings neer te skryf. Lees dit dan hardop

Weeklikse Oefening

Met Twitter en Facebook is daar soms ‘n tendens om vanuit ons geluk dinge te deel oor sosiale media wat ons sien as seëninge en dan gebruik ons die hashtag #geseënd of #blessed. Soms is hierdie lyste egter baie opervlakkig en sluit dit baie mense uit. Maak in hierdie week as vriende en gesinne ‘n lys met die opskrif #Geseënd en probeer elke dag ten minste tien nuwe dinge op die lys sit. Reflekteer aan die einde van die week op julle lys. [Hier is ‘n lys wat ‘n Graad 3 Klas by die erediens geskryf het:

Geseend is jy as

1. Jy geboelie word want Jesys sal jou troos

2. Mamma en Pappa baklei want Jesus sal jou troos en jou veilig hou

3. Jou maats weghardloop, want Jesus is altyd by jou

4. Jy negatiewe gedagtes het want Jesus kan dit wegvat

5. Jy stout is want Jesus vergewe jou

6. Jy kanse mis om iets lekker te doen, want Jesus laat jou vir altyd lewe, dan kry jy nog baie kanse.

7. Jy aleen toegesluit word in ‘n kamer want dan kan jy met Jesus praat