Om sout en lig in die rewolusie van liefde te wees

In hierdie week kyk ons na die uitnodiging van Jesus om sout en lig te wees. In laas week se sessie het ons gesien dat niemand buite Jesus se seën is nie. Ons kan almal deel wees van die liefdesrewolusie. Dit sluit ons gesinne en families in. Elke gesin en lid van die gesin word geroep om deel te wees. Dit beteken egter nie dat die seën in ons lewe opdam nie. God se seën is bedoel om gedeel te word en daarom nooi Jesus ons uit om sout en lig te wees. Daarom is die teksvers vir hierdie week Matteus 5:13-16 (ons lees dit uit die Message parafrase),

“Let me tell you why you are here. You’re here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You’ve lost your usefulness and will end up in the garbage. “Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.

Dit kan helpvol wees om tydens die lees van hierdie teks vir elke persoon ‘n geur(sel) of spesery  te gee soos sout of ‘n kers aan te steek.

TAFELGESPREKKE

Julle kan elke aand die vrae aan die tafel lees en mekaar uitnooi om een van die vrae te beantwoord:

  • Watter smaak is vir jou die lekkerste in die wêreld?

  • Watter smaak is vir jou die aakligste in die wêreld?

  • Watter smaak dink jy is julle gesin vir die wêreld?

  • Hoe kan ons lig in hierdie wêreld wees?

  • Hoe verdof ons lig?

  • Hoe lyk iemand wat “spice” in hulle lewe het?

  • Wie het onlangs as ‘n lig in jou lewe opgetree?

  • Wie het onlangs “spice” in jou lewe in gebring?

Weeklikse Oefening

Kies hierdie week om te leef met een van Jesus se prentjies. Kies of lig, of sout (kleursel of geursel). Kry dan ‘n praktiese manier om met hierdie simbool saam te leef. As jy bv. Lig gekies het steek een keer ‘n dag ‘n kers aan en vra: waar het ek vandag God se lig ervaar en uitgestaal? Of dra ‘n sakkie sout saam met jou en vra: Waar het ek vandag God se geursel ervaar of uitgeleef? Praat met mekaar hieroor.